2. Basic Instructional Skater - Ankle Support Stiffness Rating 20 - 45

ผลิตภัณฑ์ 10

ผลิตภัณฑ์ 10


 • นักสเก็ตลีลาเริ่มต้นบทเรียนการเล่นสเก็ตบ่อยขึ้น 2 ถึง 3 ครั้งต่อสัปดาห์
 • ต้องการสเก็ตลีลาเพื่อให้ยืนขึ้นเพื่อการใช้งานที่สูงขึ้น
 • นอกจากนี้ยังแนะนำให้ใช้ความแข็งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับนักเล่นสเก็ตที่สูงและสูงวัย
 • การสนับสนุนข้อเท้า - ระดับความมั่นคงระหว่าง 20 ถึง 45
 • กระโดดวอลซ์
 • ปลาสลิดเดี่ยว
 • ห่วงนิ้วเท้าเดี่ยว
 • ไปข้างหน้าปั่นตรง
 • ย้อนกลับปั่นตรง
 • สเก็ตแคนาดา
 • 1,2 ดาว
 • USFSA
 • รถกวาดหิมะแซม 1,2,3
 • Basic 1,2,3,4